Supremin - syrop przeciwkaszlowy
SUPREMIN - Działa podwójnie. Nie tylko zwalcza suchy kaszel, ale może też ułatwiać oddychanie

Działa podwójnie.
Nie tylko zwalcza suchy kaszel, ale może też ułatwiać oddychanie

  • dla całej rodziny, również dzieci już od 2 lat
  • Nie uzależnia
  • nie zawiera cukru

Charakterystyka produktu leczniczego Supremin

Rozwiń »
SUPREMIN

4 mg/5 ml, syrop
(Butamirati citras)

1. CO TO JEST LEK SUPREMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

SUPREMIN w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.
Wskazania do stosowania:
- Supremin jest lekiem przeciwkaszlowym, wskazanym do stosowania w ostrym, suchym kaszlu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN

Nie należy stosować produktu SUPREMIN:
- w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- u pacjentów z fenyloketonurią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek SUPREMIN:

Lek SUPREMIN nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego.Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż przez kilka dni.

Stosowanie leku SUPREMIN z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W okresie karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SUPREMIN:

Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

SUPREMIN zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków:

Nie są znane oddziaływania leku SUPREMIN z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN

Lek do stosowania doustnego.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
Dzieci:
- od 2 do 6 lat 1 łyżeczka (4 mg) 3 razy na dobę
- od 6 do 12 lat 2 łyżeczki (8 mg) 3 razy na dobę
- dzieci powyżej 12 lat 3 łyżeczki (12 mg) 3 razy na dobę
- dorośli 3 łyżeczki (12 mg) 4 razy na dobę
Lek należy stosować przed posiłkami.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku SUPREMIN niż zalecana:
Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja, pobudzenie i obniżenie ciśnienia krwi. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który może wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i środki przeczyszczające.

W przypadku pominięcia dawki leku SUPREMIN:
Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, SUPREMIN może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystapią.
SUPREMIN jest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepożądane występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):
wysypka, nudności, biegunka,zawroty głowy.
Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.
Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki leku, leczenie należy przerwać.
U niektórych osób w czasie stosowania leku SUPREMIN mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Nie należy stosować leku SUPREMIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek SUPREMIN
- substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu. 5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.
- inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek SUPREMIN i co zawiera opakowanie

Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową lub polipropylenową nakrętką.
Butelka zawierająca 200 ml syropu w tekturowym pudełku zawierającym także łyżeczkę o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Data opracowania ulotki: wrzesień 2011r.

Zwiń »

ZOBACZ NASZĄ REKLAMĘ TV

czy wiesz, że supremin to

nr 1
Czy wiesz, że Supremin to syrop Numer 1 na kaszel suchy w Polsce?*
* IMS DATABASE, Pharmascope cat: OTC4 ITEMS 07/2017

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu leku Supremin, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.

PO/FLG/17/0039