Dziękuję, że wybierasz mądrze. Oryginalna Flegamina. Rozrzedza wydzielinę, doceira do głebokich zakamarków płuc, chroni przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie po Flegaminie.

Poznaj całą gamę produktów Flegamina!

Syrop flegamina o smaku miętowym

Syrop flegamina o smaku miętowym

FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM, 4 mg /5 ml chlorowodorku bromoheksyny, syrop

Rozwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

1. Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Syrop Flegamina o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania do stosowania:
ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku miętowym

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym:

- nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.;
- u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas leczenia należy dużo pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy.
Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci poniżej 7 lat.

Inne leki i Flegamina o smaku miętowym:

Należy zachować ostrożność odnośnie stosowania leku Flegamina z atropiną i innymi tzw. lekami cholinolitycznymi, które powodują suchość błon śluzowych. Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę lub jej pochodne, gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, amoksycykliną, doksycykliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Flegamina o smaku miętowym z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku miętowym:

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu.
1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.
Lek zawiera substancje pomocnicze: etanol 96%, parahydroksybenzoesan propylu, glukozę i błękit patentowy (E 131).
Ze względu na zawartość alkoholu lek może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także u kobiet w ciąży i dzieci.
Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli. Ze względu na zawartość błękitu patentowego (E 131), lek może powodować reakcje alergiczne.
Ze względu na zawartość glukozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera 1,75 g glukozy na 5 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Glukoza zawarta w leku może wpływać szkodliwie na zęby.

3. Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

Lek należy stosować doustnie.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
- dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.
- dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania leku.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:
- rzadko (może dotyczyć 1 na 1000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości, wysypka;
- niezbyt często (może dotyczyć 1 na 100 pacjentów): ból nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka;
- częstość nieznana (częstość występowania nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym - Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek
Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Butelka z brązowego szkła zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Informacji udziela

Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.03.2015r.

Zwiń »
Syrop flegamina o smaku miętowym bez cukru

Syrop flegamina o smaku miętowym
bez cukru

 • - Zwalcza mokry kaszel
 • - Może być stosowana przez diabetyków

FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU, 4 mg /5 ml chlorowodorku bromoheksyny, syrop

Rozwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

1. CO TO JEST LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Syrop Flegamina o smaku miętowym bez cukru zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Lek nie zawiera cukru.

Flegamina o smaku miętowym bez cukru wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru (patrz punkt 6).
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ lek zawiera alkohol.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru
- jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym. Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może nasilać jej objawy.
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru nie należy stosować z:

- lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru, należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania:

- atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
- salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
- antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyż jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować bóle i zawroty głowy lub senność. Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru

Lek zawiera etanol 96% (alkohol), tzn. do 174 mg na dawkę (5 ml syropu = jedna łyżka miarowa), co jest równoważne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to również wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi. Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli. Lek zawiera sorbitol (5 ml syropu zawiera 2,1 g sorbitolu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU

Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe syropu) 3 razy na dobę.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru

W razie pominięcia zastosowania dawki leku należy zażyć ją najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi, wysypka skórna, świąd. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PrzechowywaĆ lek FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

Nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje
Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.
- Ponadto lek zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowo-miętowy, etanol 96%, kwas solny stężony, błękit patentowy (E 131), kurkumę (E 100), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru i co zawiera opakowanie

Flegamina o smaku miętowym bez cukru jest jasnozielonym, klarownym syropem o zapachu i smaku miętowym, w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2011r.

Zwiń »
Syrop flegamina o smaku malinowym

Syrop flegamina o smaku malinowym

 • - Zwalcza mokry kaszel
 • - Lubiany przez dzieci słodki malinowy smak

FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM, 4 mg /5 ml chlorowodorku bromoheksyny, syrop

Rozwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

1. CO TO JEST LEK FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Syrop Flegamina o smaku malinowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Flegamina o smaku malinowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM
Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku malinowym

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Flegamina o smaku malinowym (patrz punkt 6). - u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ lek zawiera alkohol.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina o smaku malinowym

- jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym. Lek Flegamina o smaku malinowym należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może nasilać jej objawy.
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Flegamina o smaku malinowym nie należy stosować z:

- lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek Flegamina o smaku malinowym należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania:

- atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
- salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
- antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyż jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować bóle i zawroty głowy lub senność. Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku malinowym

Lek zawiera etanol 96% (alkohol), tzn. do 160 mg na dawkę (5 ml syropu = jedna łyżka miarowa), co jest równoważne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to również wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi. Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli. Lek zawiera glukozę. 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 1,75 g glukozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM

Lek Flegamina o smaku malinowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe syropu) 3 razy na dobę.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku malinowym

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Flegamina o smaku malinowym

W razie pominięcia zastosowania dawki leku należy zażyć ją najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Flegamina o smaku malinowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi, wysypka skórna, świąd. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PrzechowywaĆ lek FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

Nie stosować leku Flegamina o smaku malinowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje
Co zawiera lek Flegamina o smaku malinowym

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.
- Ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku malinowym i co zawiera opakowanie

Flegamina o smaku malinowym jest jasnoczerwonym, klarownym syropem o zapachu i smaku malinowym w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki: 27.09.2011r.

Zwiń »
Syrop flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym

Syrop flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym

 • - Zwalcza mokry kaszel
 • - Może być stosowana u dzieci od 2 lat

FLEGAMINA JUNIOR O SMAKU TRUSKAWKOWYM, 2 mg /5 ml chlorowodorku bromoheksyny, syrop

Rozwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym, 2 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
5 ml syropu zawiera 175 mg glukozy oraz metylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop
Jasnoczerwony, klarowny syrop o zapachu i smaku truskawkowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dawkowanie
Wiek Dawka syropu Flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym Dawka bromoheksyny
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat 10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę 4 mg 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat 10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę 4 mg 3 razy na dobę
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 20 ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę 8 mg 3 razy na dobę

Produkt leczniczy należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Produktu leczniczego nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Syropu Flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym, ze względu na zawartość bromoheksyny, nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Syrop Flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym nie zawiera alkoholu.

4.3 Przeciwwskazania
 • Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie pacjenta zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.
Preparat zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Istnieją bardzo rzadkie doniesienia dotyczące poważnych zmian skórnych, takich jak zespół Stevens’a – Johnsona oraz zespól Lyell’a podczas stosowania substancji mukolitycznych, takich jak bromoheksyna. W większości przypadków dolegliwości te można było wytłumaczyć ostrym przebiegiem choroby podstawowej lub lekami stosowanymi jednocześnie. Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromheksyną.

Flegamina JUNIOR o smaku truskawkowym zawiera glukozę, dlatego pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego . Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, doksycykliną, amoksycyliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

4.6 Ciąża i laktacja

Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, nie zaleca się stosowania bromoheksyny.
W pozostałym okresie ciąży, preparat można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne.
Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwój poporodowy. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne nie wykazało szkodliwego wpływu na płód podczas ciąży. Tym niemniej zazwyczaj stosowane środki ostrożności odnośnie stosowania leków w trakcie ciąży powinny zostać zachowane.

Bromoheksyna przenika do mleka matki. Pomimo, iż nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu bromoheksyny na dzieci karmione piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

4.8 Działania niepożądane

W związku ze stosowaniem bromoheksyny, sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, jak również przemijające podwyższenie wartości aminotransferaz w surowicy. Do innych zgłaszanych działań niepożądanych należą ból głowy, zawroty głowy, pocenie się, wysypki skórne. Inhalacje bromoheksyna wywoływały sporadycznie skurcz oskrzeli u podatnych pacjentów.

Zastosowano następujące określenia odnoszące się do częstości występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Nadwrażliwość
Częstość nieznana: Reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: Ból głowy, zawroty głowy, senność

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: Ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka
Częstość nieznana: Niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: Wysypka
Częstość nieznana: Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks.: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny.
Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i/lub błędów medycznych zaobserwowane objawy są zgodne ze znanymi działaniami niepożądanymi bromheksyny w dawkach zalecanych i wymagają leczenia objawowego.
W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne, kod ATC: R05CB02

Bromoheksyna to syntetyczna pochodna alkaloidu wazycyny o działaniu mukolitycznym.
Jej działanie polega głównie na oczyszczaniu drzewa oskrzelowego z gęstej wydzieliny śluzowej, towarzyszącej wielu schorzeniom dróg oddechowych. Po podaniu leku zwiększa się objętość wydzieliny śluzowej i zmniejsza się jej lepkość. Działanie leku polega na depolimeryzacji kwaśnych włókien polisacharydowych w śluzie i pobudzeniu aktywności komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów, co powoduje zmniejszenie lepkości gęstej wydzieliny oskrzelowej. Analiza mikroskopowa śluzu wykazała, że w ciągu 10 dni podawania bromoheksyny następowała fragmentacja ciągliwych włókien. Po zaprzestaniu podawania leku, morfologiczny obraz wydzieliny oskrzelowej wracał do stanu poprzedniego - zwiększała się jej lepkość. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny i poprawia czynność nabłonka rzęskowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Bromoheksyna ma małą biodostępność, ponieważ podlega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie, w wyniku czego powstają aktywne biologicznie metabolity (m.in. ambroksol). Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 0,5 -1 godziny. Bromoheksyna wiąże się z białkami osocza w 90% do 99%. Biologiczny okres półtrwania bromoheksyny wynosi około 12 godzin. W 85% do 90% bromoheksyna jest wydalana z moczem w postaci metabolitów (glukuronidy, siarczany), w niewielkiej ilości z kałem.

Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową.

Bromoheksyna wchłania się szybko z przewodu pokarmowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

LD50 u królików po podaniu doustnym bromoheksyny wynosi > 10 g/kg mc.
LD50 u szczurów po podaniu dootrzewnowym bromoheksyny wynosi > 3 g/kg mc.
Z przeprowadzonych badań toksyczności przewlekłej (szczury, dawki: 50, 100 i 200 mg/kg mc. per os przez 3 miesiące) wynika, że bromoheksyna nie wywiera szkodliwego wpływu na układ krwiotwórczy i obraz histologiczny narządów wewnętrznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
 • Kwas cytrynowy jednowodny
 • Glukoza
 • Metylu parahydroksybenzoesan
 • Aromat truskawkowy
 • Koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika
 • Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata
Okres ważności po pierwszym użyciu: 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, umieszczona wraz z łyżką miarową w tekturowym pudełku.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE OD OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8064

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:1998 –11-27
Data wydania przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2013-12-20

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015-03-02

Zwiń »
flegamina TABLETKI

flegamina TABLETKI

 • - Zwalcza mokry kaszel

FLEGAMINA TABLETKI, 8 mg chlorowodorku bromoheksyny, tabletki

Rozwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

1. Co to jest lek Flegamina Classic i w jakim celu się go stosuje

Lek Flegamina Classic zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazaniem do stosowania leku Flegamina Classic są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina Classic
Kiedy nie stosować leku Flegamina Classic
 • jeśli pacjent ma uczulenie na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki.
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na zawartość bromoheksyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flegamina Classic należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym. Lek Flegamina Classic tabletki należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Podczas leczenia należy dużo pić, zwłaszcza gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, lub czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może nasilać jej objawy.
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów (patrz również „Lek Flegamina Classic zawiera laktozę”).

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem bromoheksyny chlorowodorku. Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Flegamina Classic i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Leku Flegamina Classic w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki. U tych pacjentów zaleca się stosowanie bromoheksyny w postaci syropu Flegamina Classic Junior o smaku truskawkowym. Leku Flegamina Classic tabletki, ze względu na zawartość bromoheksyny, nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Lek Flegamina Classic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Flegamina Classic tabletki nie należy stosować z:

 • lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek Flegamina Classic tabletki należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania:

 • atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
 • salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
 • antybiotyków, takich jak: oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina, cefuroksym, amoksycylina, gdyż jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Stosowanie leku Flegamina Classic tabletki z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
W pozostałym okresie ciąży, lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Lek Flegamina Classic zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Flegamina Classic zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Flegamina Classic

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka to:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: pół tabletki 2 razy na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie leku Flegamina Classic w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu Flegamina Classic Junior o smaku truskawkowym.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Nie stosować leku bezpośrednio przed snem.

Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina Classic

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywny. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Flegamina Classic

Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Flegamina Classic mogą wystąpić:

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):
- ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):
- reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- ból głowy, zawroty głowy, senność,
- skurcz oskrzeli,
- niestrawność,
- nadmierne pocenie się,4
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych,
- obniżenie ciśnienia krwi,
- reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd;
- ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Flegamina Classic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności:” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Numer serii na opakowaniu znajduje się po skrócie „Lot”.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina Classic

 • Substancją czynną leku jest: bromoheksyny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 8 mg bromoheksyny chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (patrz punkt 2 „Lek Flegamina Classic zawiera sód”), magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Flegamina Classic i co zawiera opakowanie

Tabletki Flegamina Classic są okrągłe, dwustronnie płaskie ze ściętymi brzegami, z kreską dzielącą na jednej stronie. Opakowanie zawiera 20, 40 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2020 r.

Zwiń »

Zobacz naszą reklamę TV

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu leku Flegamina, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.

PO/FLG/17/0039